slawomirwrobel

O Mnie

“Mniej gadania, więcej działania”

Nie jestem politykiem a przedsiębiorca, pasjonatem branży IT, aktywnie wspieram lokalne struktury społeczne. Moje doświadczenie zawodowe pozwala mi z dużą swobodą tworzyć i zarządzać przedsiębiorstwami z różnych sektorów gospodarki od budownictwa przez gastronomię do marketingu i telekomunikacji. Cenię w życiu podstawową zasadę etyki biznesowej, która pozwala mi na nawiązanie i utrwalanie kolejnych relacji biznesowych. 

Wierzę, że zdobyte przez lata doświadczenie, pozwoli realnie wpłynąć na politykę gospodarczą regionu Podkarpacia.

Jestem przekonany, że moje doświadczenie zawodowe, wypracowane relacje z podmiotami gospodarczymi z Podkarpacia a także wieloletnia współpraca z jednostkami publicznymi takimi jak urzędy gmin, placówki oświatowe, placówki zdrowia pozwolą mi na swobodne odnalezienie się w roli radnego. Prowadzę ciągłe konsultacje społeczne z ludźmi z naszego regionu. W wolnej chwili wspieram lokalne inicjatywy, chętnie wspomagam domy dziecka. Aktywnie współpracuje z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta i Rzeszowskim Domem Kultury oraz Strażą Pożarną w Rzeszowie oraz ochotniczymi jednostkami w regionie.

 

Gorąco zachęcam Cię do wizyty w moim biurze, wspólnie omówimy wiele istotnych spraw dla naszego regionu. Adres znajdziesz w zakładce Kontakt.